Product-certificering
Voor het optimaliseren van uw product en zichtbaar maken door middel van een productcertificering.

JCBe bied ondersteuning bij het verkrijgen van de volgende productcertificering.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in productcertificering, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

NL-BSB certificaat

U levert U betonproduct op de Nederlandse markt. Hiervoor gelden Nederlandse milieu-eisen, het Besluit Bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer. Wanneer deze producten in aanraking komen met hemel- en/of regenwater, waardoor uitloging ontstaat, moet onderzocht worden of uw producten aan de eisen voldoen. Afspraken met de overheid en de branchevereniging en het KIWA heeft geresulteerd in het NL BSB® certificaat.

U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u ondersteunen bij het verkrijgen en uiteraard ook onderhouden van een CE certificaat.