Product-certificering
Voor het optimaliseren van uw product en zichtbaar maken door middel van een productcertificering.

JCBe bied ondersteuning bij het verkrijgen van de volgende productcertificering.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in productcertificering, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

KOMO Certificaat

U wilt uw product KOMO certificeren. Dit geeft het vertrouwen aan uw klant dat uw product aan vooraf vastgestelde eisen voldoet. Daarmee krijgen uw producten een goede naam in de markt en blijven externe keuringen tot een minimum beperkt. Het leidt daarnaast tot efficiënte, eenduidige werkwijzen, waarbij storingen, uitval, oponthoud en daaraan gerelateerde kosten worden geminimaliseerd. Productcertificatie kent dan ook een snelle return on investment. Bovendien worden de productcertificaten in veel Europese landen erkend en hoog gewaardeerd.

U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u ondersteunen bij het verkrijgen en uiteraard ook onderhouden van een CE certificaat.